Eines d'accessibilitat

- No està acreditat per veure aquest recurs. Contacta amb el servei tècnic o l'administrador.

No tens permís per veure aquesta pàgina.
Potser hauries d'accedir al lloc. Per gaudir dels serveis, només calregistrar-se com a membre.
 

  
Espais propis, segurs i compartits amb ètica i codi obert.

Adaptació digital per centres,  comunitats, docents, famílies i alumnat.
Una experiència integrada de suport i acompanyament continuat i flexible,
potenciar la socialització i autonomia de l'alumnat en relació a horaris, ràtios, ritmes, treballs.

licencia